/Start/Aktuellt/Seminarier/Frukostseminarium: Nya skatteregler för fastighetstransaktioner

Frukostseminarium: Nya skatteregler för fastighetstransaktioner

Den 30 mars 2017 redovisar den s.k. paketeringsutredningen sitt förslag till nya regler för beskattning av fastighetstransaktioner.

Utredningens förslag förväntas få mycket stor påverkan på de modeller som normalt används vid fastighetstransaktioner. I utredningens direktiv ingår bland annat att lämna förslag till lagändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg, och att analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt.

Varmt välkommen till ett frukostseminarium där vi går igenom utredningens förslag. Vi lämnar också våra kommentarer kring möjliga effekter av förslaget och hur fastighetsägare och fastighetsbolag kan komma att påverkas.

Vid seminariet i Stockholm den 5 april kommer även Richard Hellenius vid Svenskt Näringsliv, som har varit expert i utredningen, delta i diskussionen.

Anmäl dig till valfritt seminarium genom att klicka på länkarna nedan.

Göteborg 4 april

Stockholm 5 april

Malmö 5 april

Välkommen,
Setterwalls Skattegrupp

 1. 1. 2017-02-22
  Frukostseminarium: När gåvan blir en muta - 22 februari 2017
    När gåvan blir en muta. Och när ekobrotts-polisen knackar på. Ett HR-perspektiv. Välkomna till ett frukostseminarium om ett högaktuellt ämne där Ulf Djurberg och Sofie ...
 2. 2. 2017-03-16
  Frukostseminarium: Är utgifter för CSR skattemässigt avdragsgilla?
  Allt fler företag arbetar aktivt för att ta ansvar för sin påverkan på samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, s.k. Corporate Social Responsibi...
 3. 3.
  Frukostseminarium: Nya LOU - En Crash Course, 19 april
  För dig som ännu inte hunnit ta del av ändringarna i nya lagen om offentlig upphandling (LOU) eller som önskar en repetition av regelförändringarna.
 4. 4.
  Amanuensprogrammet
  I höst är det premiär för Setterwalls amanuensprogram! Setterwalls har utformat en satsning för juriststudenter som arbetar som amanuenser vid sidan av sina studier. Amanuense...
 5. 5.
  En dag på Setterwalls i Stockholm
  En dag på Setterwalls i Stockholm. Tisdagen den 21 februari 2017, kl. 17.00. Design your life - Varmt välkommen till årets upplaga av "En dag på Setterwalls" i Stockholm. Vi s...
 6. 6.
  NYA LOU – EN CRASH COURSE
  Den 1 januari 2017 trädde äntligen den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft.