/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - EU- & konkurrensrätt, februari 2017

Update - EU- & konkurrensrätt, februari 2017

Swedish Match får skyhöga böter för överträdelse av konkurrenslagen

Igår, onsdagen den 8 februari, dömdes Sveriges största snustillverkare Swedish Match att betala cirka 38 miljoner SEK i konkurrensskadeavgift efter att Patent- och marknadsdomstolen funnit att Swedish Match missbrukat sin dominerande ställning genom att införa ett konkurrensbegränsande etikettsystem i sina snuskylar.

Bakgrunden till målet var att Swedish Match försett återförsäljare med snuskylar, i vilka snus från både Swedish Match och företagets konkurrenter såldes. Återförsäljarna fick dessa kylar gratis på vissa villkor avseende marknadsföring av konkurrenternas produkter i kylarna. Under våren 2012 justerade Swedish Match dessa villkor genom att införa ett nytt system för hyllkantsetiketter i kylarna. Tidigare hade konkurrenterna själva fått utforma sina etiketter, men i och med införandet av Swedish Matchs nya system tvingades konkurrenterna antingen följa en viss angiven mall eller acceptera att de egna etiketterna byttes ut mot generiska gråvita etiketter.

I domen som kom igår konstaterade Patent- och marknadsdomstolen att Swedish Match har en dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till återförsäljare i Sverige. Vidare slog domstolen fast att hyllkantsetiketter är ett viktigt konkurrensmedel för pris- och varumärkeskommunikation och att det införda systemet i praktiken innebar ett marknadsföringsförbud i kylarna. Mot denna bakgrund, och att Swedish Match bedömdes ha haft en konkurrensbegränsande strategi med införandet av etikettsystemet, ansågs Swedish Match ha missbrukat sin dominerande ställning.

Domen är en sträng påminnelse om vikten av att beakta konkurrensreglerna vid utformandet av avtalsvillkor och marknadsföringsstrategier. Ännu återstår att se om Swedish Match överklagar domen till Patent- och marknadsöverdomstolen, vilket måste ske senast den 1 mars 2017. Vi på Setterwalls fortsätter att följa utvecklingen!


 

Kontakt

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande missbruk av dominerande ställning och vilka överväganden som bör göras för företag med höga marknadsandelar, både i relation till kunder och leverantörer som inför potentiella förvärv. Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att bedöma om er strategi är förenlig med konkurrensreglerna eller om ni misstänker att ert företag blir utsatt för ett agerande som kan utgöra missbruk av dominrande ställning.

Malin Albert, Stockholm
Sofie Ottosson, Stockholm
Ulf Djurberg, Stockholm
Martin Levinsohn, Malmö

 1. 1. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 2. 2. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 3. 3. 2017-07-07
  Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017
  Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?
 4. 4. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 5. 5. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 6. 6. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 7. 7. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...
 8. 8. 2017-06-14
  Update - Offentlig upphandling, juni 2017
  Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar Den 1 juni 2017 kompletterades LOU, LUF och LUK [1] med regler om att upphandlingar över tröskelvärdena ska inne...
 9. 9. 2017-06-07
  Update - Finansmarknad juni 2017
  Försäkringsbolags kickback från fondbolag under luppen EIOPA har i en rapport den 26 april 2017 (EIOPA BoS-17-064) presenterat resultatet av en undersökning av förekomsten och...
 10. 10. 2017-05-19
  Update - Skatterätt maj 2017
  Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt ...