/Start/Aktuellt/Pressreleaser/Sju nya delägare på Setterwalls

Sju nya delägare på Setterwalls

Setterwalls har utsett sju nya delägare inför 2012. Huvuddelen av dem är verksamma inom byråns största verksamhetsområden - Bolagsrätt, Aktiemarknad och M&A, IP/Tech, Entreprenad & fastighet, Bank & finans och Skatt - som alla fortsatt att växa under året. Även Arbetsrätt och Offentlig upphandling har varit tillväxtområden som nu får en ny delägare.

- Det gångna året har präglats av den finansiella oron i Europa, men tack vare sunda svenska statsfinanser kryddade med stabila företag och institutioner har 2011 bjudit på en relativt aktiv transaktionsmarknad. Detta har lett till en fortsatt ökad efterfrågan på vår rådgivning inom hela det affärsjuridiska spektrumet, säger Joakim Edoff, vd och Executive Partner för Setterwalls, och fortsätter:

- I en allt tuffare konkurrens om uppdragen har vi fortsatt att växa och ta marknadsandelar. Vi har framförallt haft högt tryck inom områden som företags- och fastighetstransaktioner, finansieringar, infrastrukturprojekt och skatterådgivning, vilket också återspeglas i utseendet av nya delägare.

Assur Badur, 35 år, verksam från Stockholmskontoret, har varit på Setterwalls sedan 2009 och arbetar med kommersiell fastighets- och hyresrätt samt fastighets-M&A.

Maria Dahlqvist, 33 år, verksam från Göteborgskontoret, har varit på Setterwalls sedan 2004 och arbetar med aktiemarknads- och bolagsrätt samt företagsförvärv.

Niclas Hermansson, 44 år, verksam från Malmökontoret, har varit på Setterwalls sedan 2008 och arbetar med skatterätt, särskilt skattefrågor relaterade till företagsförvärv och fastighets-M&A samt investeringar.

Jesper Kuschel, 34 år, verksam från Göteborgskontoret, har varit på Setterwalls sedan 2010 och arbetar med bank- och finansjuridik.

Per Lidman, 40 år, verksam från Malmökontoret, har varit på Setterwalls sedan 2000 och
arbetar huvudsakligen med företagstransaktioner och immaterialrätt, det senare särskilt inom
konsumtionsvaror och Life Sciences.

Erik Palmgren, 43 år, verksam från Göteborgskontoret, har varit på Setterwalls sedan 2010 efter nästan nio år som bolagsjurist på NCC. Han arbetar i huvudsak inom det entreprenadrättsliga området, inbegripande även större infrastruktur- och energiprojekt.

Roger Wier, 41 år, verksam från Göteborgskontoret, har varit på Setterwalls sedan 2005 och arbetar med arbetsrätt och offentlig upphandling.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att vi kan utse så många nya delägare även ett svårt år som detta, vilket är ett gott tecken för byråns återväxt och föryngring. Jag ser fram mot att tillsammans med dem fortsätta arbetet med att utveckla byrån, säger Joakim Edoff.

För ytterligare information:

Assur Badur, +46 702 939 083, assur.badur@setterwalls.se

Maria Dahlqvist, +46 701 90 20 59, maria.dahlqvist@setterwalls.se

Niclas Hermansson, +46 705 14 24 20, niclas.hermansson@setterwalls.se

Jesper Kuschel,+46 727 30 26 11, jesper.kuschel@setterwalls.se

Per Lidman, +46 703 66 06 77, per.lidman@setterwalls.se

Erik Palmgren, +46 705 60 53 66, erik.palmgren@setterwalls.se
Roger Wier, +46 701 90 53 54, roger.wier@setterwalls.se
Joakim Edoff, vd, +46 705 10 18 37, joakim.edoff@setterwalls.se
Marie Öhrström, kommunikationschef, +46 8 598 891 15, marie.ohrstrom@setterwalls.se

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt nätverk. Setterwalls har c:a 250 medarbetare, varav 180 jurister som arbetar från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.setterwalls.se.

 1. 1. 2015-02-20
  Setterwalls har företrätt Byggvesta
  Byggvesta förvärvar mark i Flemingsberg från Akademiska Hus. Planen är att där skapa 450 student- och forskarlägenheter. Byggvesta har företrätts av Setterwalls, teamet bestod...
 2. 2. 2015-01-08
  Setterwalls förstärker med en ny delägare
  Setterwalls välkomnar varmt Niklas Svantesson som ny delägare till byrån. Genom rekryteringen stärker Setterwalls sin position ytterligare inom fastighetsrätt. Niklas kommer n...
 3. 3. 2014-11-26
  Setterwalls stödjer organisationen Man Up Sweden
  Setterwalls är stolta att vara bland de första att stödja kvinnor genom organisationen Man Up Sweden . Man Up är en kampanj som startade på Irland och som arbetar mot våld i h...
 4. 4. 2014-11-11
  Lynda Ondrasek Olofsson tog hem priset som ”Årets Skattejurist”
  Lynda Ondrasek Olofsson, delägare på advokatbyrån Setterwalls, är den expert inom skattejuridiken som mottagarna av undersökningen Klientbarometern 2014 helst anlitar.
 5. 5. 2014-10-09
  Setterwalls flyttar till nya lokaler på Sturegatan 10
  Efter 27 år i lokalerna på Arsenalsgatan flyttar Setterwalls Stockholmskontor till toppmoderna lokaler på Sturegatan 10.
 6. 6. 2014-10-01
  Setterwalls satsar vidare inom området fastigheter och rekryterar ny specialist
  Setterwalls fortsätter att satsa inom området fastigheter och stärker kompetensen genom att rekrytera Anders Frick.
 7. 7. 2014-09-01
  Åsa Erlandsson ny vd och Executive Partner för Setterwalls
  Advokaten Åsa Erlandsson har utsetts till ny vd/Executive Partner (EP) för Setterwalls Advokatbyrå och tar därmed över stafettpinnen efter Joakim Edoff.
 8. 8. 2014-09-01
  Fd Justitierådet Olle Stenman återvänder till Setterwalls
  Efter sex år som justisteråd i Högsta förvaltningsdomstolen återvänder Olle Stenman, en av landets främsta experter inom skatterätt, till advokatbranschen och sin forna arbets...
 9. 9. 2014-04-16
  Setterwalls biträder när Arise emitterar en grön femårig obligation om 1,1 mdr kronor
  Arise AB har emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 mdr kronor. Obligationslånet löper med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 3 procent årligen. ...
 10. 10. 2014-02-05
  Tre nya partners på Setterwalls
  Setterwalls har utsett tre nya partners inom områdena skatt, Private Client, offentlig upphandling respektive rekonstruktion, insolvens och borgenärs­skydd , som alla fortsatt...