/Start/Aktuellt/Ärenden/Setterwalls biträder NRP i miljardköp från Söderport i Göteborg

Setterwalls biträder NRP i miljardköp från Söderport i Göteborg

Söderport, ett joint venture mellan Hemfosa och Sagax, har avtalat om avyttring av en fastighet i Torslanda, Göteborg, för 979 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar en uthyrningsbar area om 134 000 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och kontor.

Köpare är ett bolag administrerat av Ness, Risan & Partners och ägs av fastighetsfonderna NRP 2016 AS (50 procent) och NRP Eiendom 2015 AS (25 procent). Som en del av transaktionen kommer Söderport att investera i köparbolaget motsvarande en ägarandel om 25 procent.

Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde. Överlåtelsen sker i bolagsform. Tillträde skedde under första kvartalet 2017.

Setterwalls team bestod huvudsakligen av Jesper Kuschel, Anders Heintze, Christian Sjöqvist, Henric Namander och Marcus Olausson.

 1. 1. 2017-03-01
  Setterwalls biträder Bulten AB (publ) vid bildandet av joint venture med Ramco Specialities inc. för fästelementslösningar till den Nordamerikanska marknaden
  Setterwalls har biträtt Bulten AB (publ) (”Bulten”), en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin, vid bildandet av joint venture-b...
 2. 2. 2017-02-27
  Setterwalls har biträtt Soundtrack Your Brand i samband med en kapitalanskaffning om 22 miljoner dollar
  Setterwalls har biträtt Soundtrack Your Brand med en investeringsrunda om totalt 22 miljoner dollar. Bland investerarna finns bland andra Stiftelsen Industrifonden, Balderton ...
 3. 3. 2017-02-23
  Setterwalls biträder Oncopeptides AB (publ) vid börsnotering på Nasdaq Stockholm
  Setterwalls har biträtt Oncopeptides AB (publ) i samband med börsnotering på Nasdaq Stockholm. ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) var Joint Global Co...
 4. 4. 2017-01-18
  Setterwalls biträder huvudägare vid försäljningen av Colosseum Smile Group
  Setterwalls har biträtt Elims Invest AB, en av två huvudägare vid försäljningen av Colosseum Smile Group till Jacobs Holding AG. Colosseum Smile Group är en ledande leverantör...
 5. 5. 2017-01-16
  Setterwalls biträder Harriet Wallberg i samband med JO-anmälan med anledning av det s.k. Macchiarini-ärendet
   
 6. 6. 2016-12-29
  Setterwalls rådgivare åt belgiska PE-firman Korys vid investering i cleantech-bolaget GreenByte
  Den belgiska finansfamiljen Colruyts riskkapitalbolag Korys investerar i svenska Greenbyte. Detaljhandelskoncernen Colruyt har över 29 000 anställda. Greenbyte har utvecklat e...
 7. 7. 2016-12-22
  Setterwalls biträder ÅAC Microtec AB (publ) i samband med IPO om 120 miljoner kronor och listning på Nasdaq First North
  ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även ...
 8. 8. 2016-12-12
  Setterwalls biträder Recipharm AB (publ) i samband med placering av en senior, ej säkerställd konvertibel om 1 000 MSEK
  Setterwalls har biträtt Recipharm AB (publ) i samband med placering av en senior, ej säkerställd konvertibel om 1 000 MSEK. Konvertiblerna kan konverteras till nya aktier av s...
 9. 9. 2016-12-12
  Setterwalls rådgivare vid försäljning av Dialect AB (publ)
  Setterwalls har biträtt Dialect AB (publ) i samband med att Perusa Partners Fund 2, L.P. har lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect AB (publ), omfattande samt...
 10. 10. 2016-12-09
  Setterwalls biträder SEB Private Equity vid förvärvet av TAWI
  Setterwalls biträder SEB Private Equity vid förvärvet av TAWI som är marknadsledande inom produkter och lösningar för lätta lyft och som kan erbjuda helhetslösningar för alla ...